Components

Els components actuals del grup són:

Jaume Rosselló Ferrer (DIRECTOR, flabioler,xeremier i tarotista)

Antònia Bassa Sureda (flabiolera)

Bàrbara Vicens Bauzà (flabiolera)

Antònia Eva Mestre Ensenyat (xeremiera)

Maria Magdalena Ramon Quetglas (xeremiera)

Catalina Siquier Torres (xeremiera)

Xisca Siquier Torres (xeremiera)

Maria Mas (xeremiera)

Xoan (xeremier)

Miquel Estelrich Alcover (xeremier)

Miquel Vanrell Rigo (xeremier)

Eva Riera (xeremiera)

Miquel Febrer Roca (flabioler)

Miquel Alzamora (flabioler)

Joan Roca (flabioler)

Catalina Català Horrach (flabiolera)

Xisca Ribot (flabiolera)